Læring

Psykolog Julia Jin

Hypnoseterapi

 

Vi lærer hele livet. Helt fra vi blir født. Læringen skjer på ulike nivåer. Å lære for eksempel pensum krever et bevisst fokus og oppmerksomhet, mens andre læringsprosesser skjer ubevisst og automatisk, som når vi lærer oss forbindelser mellom hendelser som opptrer nær hverandre i tid, eller at visse typer responser fører til negative eller positive konsekvenser.

Disse sistnevnte formene for læring danner grunnlaget for vaner og automatiske reaksjoner og er en naturlig tilpasning til vårt miljø. Siden læringserfaringene skjer på et førbevisst nivå, er denne læringen vanskelig å forandre på gjennom bevisst kontroll. Eks. Man røyker, og ønsker så å slutte. Med den bevisste kontrollen kan man klare dette for en periode, men når bevissthetens kapasitet overskrides, man mister bevisst styring, vil mange fort begynne å røyke igjen. Den ubevisste kunnskapen kicker inn: Eks: røyk --> ro, stresse ned etc.

 

Så lenge det er en konflikt mellom bevisstheten og det ubevisste, vil man sannsynligvis oppleve motstand om man forsøker å forandre seg. Som regel vil den ubevisste kunnskapen overstyre de bevisste forsøkene vi gjør på å forandre oss.

 

Det er selvsagt også mulig å forandre seg ved hjelp av bevisstheten, dette tar ofte lengre tid enn om man endrer på den kunnskapen som er lagret i det ubevisste direkte. Hvordan gjør man dette?

Hypnose er en måte å jobbe direkte med den ubevisste kunnskapsbasen.Mellom bevisstheten og det ubevisste er et kontrollsenter som regulerer hvilke informasjon som slipper gjennom fra bevisstheten til det ubevisste. Denne filtreres utfra den eksisterende ubevisste kunnskap. Dette forklarer hvorfor bevisste forsøk på å forandre seg for mange oppleves som vanskelig. Uansett om nye erfaringer tilsier nye handlingsmønstre, vil informasjonen som siles ut, være tilpasset til den gamle kunnskapsbasen. Med hypnose går vi forbi kontrollsenteret og kan dermed jobbe direkte med ny læring i det ubevisste. Fordi dette skjer direkte, vil mange også oppleve at forandringene skjer svært fort.

 

 

Uvanene våre, og mange av våre problemer, er tillærte mønstre, skjer naturlig og egentlig positiv tilpasningsprosess for å overleve. Noen ganger blir imidlertid resulatet over tid negativt og livsinnskrenkende. Miljøet vårt forandrer seg jo hele tiden, og vårt intellekt og følelsesmessige apparat utvikler seg også videre. Så de læringserfaringene vi en gang gjorde oss, gjelder kanskje ikke lenger...Heldigvis har vi mennesker mulighet til å lære så lenge vi lever, og slik kan vi også forandre på uønskete uvaner og mønstre.