Om meg

Psykolog Julia Jin

Hypnoseterapi

 

Utdannet psykolog ved UiB 2009

 

Hovedfokuset mitt er å få frem ressurser og bruke disse på en annerledes måte enn man har gjort til nå, og fremme positive vekstprosesser.

 

I bunn har jeg en antakelse om at alle mennesker har en rekke iboende ressurser, som vi i varierende grad benytter oss av. Dette avhenger av det miljøet vil befinner oss i, og hvilke krav det setter til oss. Noen ganger kan læringsprosessene, og den kunnskap som kommer ut av dette, på et senere tidspunkt virke mot sin hensikt, være destruktivt. Det positive, uansett hvilke problemstillinger man står overfor er, at ny læring alltid er mulig.Vi lærer hele livet.

 

Videreutdannet innenfor hypnose og EMDR (traumebehandling).