Hypnose

Psykolog Julia Jin

Hypnoseterapi

 

 

HYPNOSE OG HYPNOTERAPI

 

I terapisammenheng er hypnose fortsatt relativt ukjent, og det er også en rekke misoppfatninger knyttet til begrepet. Jeg vil derfor forklare kort hva hypnose er og hvordan det kan benyttes i terapi.

 

Hypnose kan forstås som en endret bevissthetstilstand som skiller seg kvalitativt fra både søvn og våken tilstand. Tilstanden karakteriseres ofte som svært avslappet og svært fokusert. I denne tilstanden er man mer mottakelig for positive suggesjoner enn ellers. Den som hypnotiserer kan imidlertid ikke få person i hypnose til å gjøre noe som strider imot ens egne moralske overbevisninger.

 

Det er vanlig å daglig gå inn og ut av hypnotiske tilstand uten at noen hypnotiserer oss. De fleste av oss har opplevd å lese en bok i støyende omgivelser og etterhvert glemme lydene rundt. Eller kjøre hjem fra jobb, stoppe bilen og ikke egentlig helt huske selve kjøreturen fordi man har vært oppslukt i sine indre prosesser.

 

Hypnose i terapisammenheng kalles hypnoterapi, Det er i dag en anerkjent vitenskapelig tilærming innenfor medisin og psykologi, selv om det ikke er så kjent behandlingsmetode blant allmennheten ennå.

Studier av hjerneaktivitet viser at personer som er hypnotiserte viser samme aktivering av hjernefunksjoner som om man virkelig skulle opplevd det man forestiller seg under hypnosen. I terapisammenheng vil dette si at man gjennom hypnose med positive suggesjoner og forestillinger danner grunnlag for nye læringserfaringer. Hjernen opplever disse sanseinntrykkene som om man skulle opplevd det i virkeligheten.

 

Terapiformen er ofte svært løsningsorientert og rettet mot positive tilstander, ressurser og mestring. I hypnotisk tilstand vil ofte behandler foreslå nye vaner, tanke- og følelsesmønstre, samt andre endringer for å forandre på de uvaner og problemstillinger som klienten kommer med.