Behandling

Psykolog Julia Jin

Hypnoseterapi

 

Jeg tilbyr behandling for en rekke ulike tilstander. Ulike angsttilstander, depresjon, stress, utbrenthet, traumer, selvbildeproblematikk, smertetilstander, søvnvansker, overvekt, røykeslutt, flyskrekk m.m.

 

Det sentrale for behandlingen er at noe avlæres og noe nytt blir lært. Den behandling jeg kan tilby passer derfor for en rekke ulike tilstander. Jeg har også et fokus på at vi skal finne frem til ressurser, og aktivere dem slik at disse kan hjelpe i endringsprosessen.

 

Traumebehandling:

Tilbyr her EMDR terapi som er en svært effektiv metode innen traumebehandling.

 

 

Røykeslutt - Bli røykfri

* Vi jobber her svært intensivt. Endrer på eksisterende vaner, behov og følelser knyttet til røyk på et ubevisst og bevisst nivå. En gradvis prosess som forbereder sinnet på å bli røykfri over en 14 dagers periode. Klientene opplever ofte at det er naturlig, enkelt og behagleig å bli røykfri på denne måten.

* Individuelt tilpasset i forhold til hvilke erfaringer og følelser man har omkring å bli røykfri og hva røyken har gitt dem tidligere.

 

 

Overvekt/ Vektreduksjon:

Overvekt henger ofte sammen med en emosjonell forbindelse mellom mat og regulering av behov og følelser. Det er også knyttet til vaner og hvilke erfaringer vi har hatt med mat i livet. I behandlingen jobber vi intensivt med å endre på vaner, avdekke hvilke ressurser klienten kan aktivere og bruke mer for å fremme endring, og på et dypere plan hvilke forhold han/hun har til seg selv og sine følelser og behov.

 

Klientene opplever ofte svært fort en endring i sitt forhold til mat og opplever mestring. Kontakten med ressurser som fremmer endringsprosessen vil også være til hjelp på andre områder i livet.

 

Generelt:

Som terapeut er jeg fleksibel og tilpasser behandlingens teoretiske rammeverk til den enkelte. Har i tillegg til viderutdanning innen for hypnose og EMDR også erfaring fra rusbehandling, kognitiv terapi, eksistensiell terapi, narrativ tilnærming og mindfullness perspektivet.